Tijdelijke grafmarkering, wat is het?

Voor nabestaanden is een tastbare plek van grote waarde na het overlijden van een dierbare.Wanneer iemand wordt begraven, laat een grafsteen of grafmonument vaak nog enige tijd op zich wachten. Een tijdelijke grafmarkering kan dan uitkomst bieden. Wat is een tijdelijke grafmarkering?Een tijdelijke grafmarkering is een grafmonument, dat direct na de uitvaart op het graf kan worden geplaatst. Deze is…